hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Acavus haemastoma haemastoma x
Achatina achatina
Achatina bandeirana x
Achatina tincta
Achatina weynsi
Allopeas gracile
Anguispira alternata
Anguispira strongylodes
Archachatina marginata eduardi
Archachatina marginata egregia
Archachatina marginata marginata x
Archachatina marginata ovum x
Archachatina marginata suturalis xxxxxx
Archachatina porphyrostoma xxxxxxx
Ariophanta exilis xxx
Callistoplepa barriana xx
Camaena placyodon x
Caracolus excellens xxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxx
Ceras dautzenbergi
Chilocystis loveni x
Cyclophorus martensianus
Eobania vermiculata
Hadra webbi xxxxxx
Hemiplecta distincta (Thailand)
Laevicaulis natalensis x
Laevicaulis sp. Nigeria xxx
Leptaxis undata
Leptinaria sp. x
Limicolaria aurora xxxxxx
Limicolaria flammea xxx
Limicolaria martensiana
Limicolaria unicolor
Lissachatina albopicta xxx
Lissachatina fulica xxxxx
Lissachatina fulica rodatzi xxxxxx
Lissachatina glutinosa xxxxx
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Lissachatina reticulata xxxx
Lissachatina zanzibarica xxxxx
Macrochlamys kelantanensis xx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxxxx
Macrochlamys sp. Vietnam xxx
Megalobulimus oblongus x
Moulinsia fusca erythrostoma
Nata vernicosa
Oospira umbratica xx
Paropeas achatinaceum x
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxx
Pseudachatina leaiana x
Rhiostoma housei
Rumina saharica xxx
Sarika siamensis xx
Satsuma eucosmia xx
Subulina octona xxxxxx
Theba pisana
Trochonanina mozambicensis x
Veronicella cubensis x
Veronicella sloanei x
Veronicella sp. Tobago
Zachrysia guanensis xx
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxxx
Bithynia sp. (waarschijnlijk leachii) xx
Clithon diadema
Filopaludina martensi x
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxx
Lanistes sp.
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Melanoides tuberculata xxxxxx
Neritina sp (tribal)
Pachymelania byronensis
Pila virescens
Planorbella duryi xxxxxxx
Pomacea bridgesi xx
Stenomelania sp. (Turaja schnecke) xxx
Stenomelania torulosa
Taia naticoides
Thiara winteri
Tylomelania patriarchalis x
Tylomelania perfecta xx
Tylomelania sp (orange) xxx
Vittina semiconica
Viviparus sp. India

Native freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding