hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Acavus haemastoma haemastoma xxx
Achatina achatina
Achatina bandeirana x
Achatina tincta
Achatina weynsi
Allopeas gracile x
Anguispira alternata
Anguispira strongylodes
Archachatina marginata eduardi
Archachatina marginata egregia
Archachatina marginata marginata x
Archachatina marginata ovum x
Archachatina marginata suturalis xxxxxx
Archachatina porphyrostoma xxxxxxxxx
Ariophanta exilis xxx
Callistoplepa barriana xxxx
Camaena platyodon xxx
Caracolus excellens xxxxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xxx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxxx
Ceras dautzenbergi x
Chilocystis loveni x
Cochlitoma granulata
Cyclophorus martensianus
Dyakia rumphii
Eobania vermiculata x
Hadra webbi xxxxxxxx
Helicophanta magnifica
Hemicycla bidentalis bidentalis
Hemiplecta distincta (Thailand)
Hemiplecta floweri
Laevicaulis natalensis xxx
Laevicaulis sp. Nigeria xxxx
Leptaxis undata
Leptinaria sp. xx
Leptopoma perlucidum
Limicolaria aurora
Limicolaria flammea xxx
Limicolaria martensiana
Limicolaria numidica xxxxxx
Limicolaria unicolor
Lissachatina albopicta xxx
Lissachatina fulica xxxxx
Lissachatina fulica rodatzi xxxxxx
Lissachatina glutinosa xxxxx
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Lissachatina reticulata xxxx
Lissachatina zanzibarica xxxxx
Macrochlamys kelantanensis xxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxxxx
Macrochlamys sp. Vietnam xxx
Megalobulimus oblongus xx
Moulinsia fusca erythrostoma x
Nata vernicosa
Oospira umbratica xx
Otala punctata x
Paropeas achatinaceum xx
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxxx
Pomatias elegans
Pseudachatina leaiana x
Rhiostoma housei
Rumina saharica xxx
Sarika siamensis xxx
Satsuma eucosmia xxxx
Subulina octona xxxxxx
Theba pisana
Trochonanina mozambicensis xx
Tropidophora cuvieriana
Veronicella cubensis xx
Veronicella sloanei xx
Veronicella sp. Tobago x
Zachrysia guanensis xxxx
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxxx
Bithynia sp. (waarschijnlijk leachii) xx
Clithon diadema
Filopaludina martensi xx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxxx
Lanistes sp.
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Melanoides tuberculata xxxxxx
Neritina sp (tribal)
Pachymelania byronensis
Pila virescens
Planorbella duryi xxxxxxx
Pomacea bridgesi xx
Pomacea glauca
Stenomelania sp. (Turaja schnecke) xxx
Stenomelania torulosa
Taia naticoides
Thiara winteri
Tylomelania golden spot
Tylomelania patriarchalis x
Tylomelania perfecta xx
Tylomelania sarasinorum x
Tylomelania sp (orange) xxx
Vittina semiconica
Viviparus sp. India

Native freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding