hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Acavus haemastoma haemastoma x
Allopeas gracile
Archachatina porphyrostoma xxxxxxx
Callistoplepa barriana xx
Camaena placyodon x
Caracolus excellens xxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxx
Ceras dautzenbergi
Chilocystis loveni x
Eobania vermiculata
Hadra webbi xxxxxx
Laevicaulis natalensis x
Laevicaulis sp. Nigeria xxx
Leptaxis undata
Leptinaria sp. x
Macrochlamys kelantanensis xx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxxxx
Megalobulimus oblongus x
Moulinsia fusca erythrostoma
Nata vernicosa
Paropeas achatinaceum x
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxx
Sarika siamensis xx
Satsuma eucosmia xx
Theba pisana
Trochonanina mozambicensis x
Veronicella cubensis x
Veronicella sloanei x
Veronicella sp. Tobago
Zachrysia guanensis xx

Tropical freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Asolene spixii xxxxxx
Filopaludina martensi x
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxx
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Pila virescens
Taia naticoides
Thiara winteri
Vittina semiconica

Native freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding