hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Acavus haemastoma haemastoma xxx
Allopeas gracile x
Anguispira strongylodes
Archachatina porphyrostoma xxxxxxxxx
Callistoplepa barriana xxxx
Camaena platyodon xxx
Caracolus excellens xxxxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xxx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxxx
Ceras dautzenbergi x
Cochlitoma granulata
Dyakia rumphii
Eobania vermiculata x
Hadra webbi xxxxxxxx
Helicophanta magnifica
Hemicycla bidentalis bidentalis
Laevicaulis natalensis xxx
Laevicaulis sp. Nigeria xxxx
Leptinaria sp. xx
Limicolaria aurora
Limicolaria flammea xxx
Megalobulimus oblongus xx
Moulinsia fusca erythrostoma x
Otala punctata x
Paropeas achatinaceum xx
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxxx
Pomatias elegans
Rumina saharica xxx
Satsuma eucosmia xxxx
Subulina octona xxxxxx
Theba pisana
Tropidophora cuvieriana
Veronicella cubensis xx
Veronicella sloanei xx
Veronicella sp. Tobago x
Zachrysia guanensis xxxx

Tropical freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Asolene spixii xxxxxx
Filopaludina martensi xx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxxx
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Pomacea glauca
Taia naticoides
Thiara winteri
Tylomelania golden spot
Tylomelania sarasinorum x
Vittina semiconica

Native freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding