hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Acavus haemastoma haemastoma xx
Allopeas gracile x
Anguispira strongylodes
Archachatina porphyrostoma xxxxxxxx
Callistoplepa barriana xxx
Camaena platyodon xxx
Caracolus excellens xxxxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xxx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxxx
Ceras dautzenbergi x
Dyakia rumphii
Eobania vermiculata x
Hadra webbi xxxxxxx
Helicophanta magnifica
Laevicaulis natalensis xx
Laevicaulis sp. Nigeria xxxx
Leptinaria sp. xx
Megalobulimus oblongus xx
Moulinsia fusca erythrostoma x
Otala punctata x
Paropeas achatinaceum xx
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxxx
Satsuma eucosmia xxx
Theba pisana
Veronicella cubensis xx
Veronicella sloanei xx
Veronicella sp. Tobago x
Zachrysia guanensis xxx

Tropical freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Asolene spixii xxxxxx
Filopaludina martensi xx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxxx
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Taia naticoides
Thiara winteri
Tylomelania golden spot
Tylomelania sarasinorum x
Vittina semiconica

Native freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding