hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Acavus haemastoma haemastoma xx
Allopeas gracile x
Archachatina porphyrostoma xxxxxxx
Callistoplepa barriana xx
Camaena platyodon xx
Caracolus excellens xxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxxx
Ceras dautzenbergi x
Chilocystis loveni x
Eobania vermiculata
Hadra webbi xxxxxx
Laevicaulis natalensis x
Laevicaulis sp. Nigeria xxx
Leptaxis undata
Leptinaria sp. x
Leptopoma perlucidum
Macrochlamys kelantanensis xxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxxxx
Megalobulimus oblongus x
Moulinsia fusca erythrostoma
Nata vernicosa
Paropeas achatinaceum xx
Phaedusa paviei xxxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxxx
Sarika siamensis xx
Satsuma eucosmia xx
Theba pisana
Trochonanina mozambicensis x
Veronicella cubensis x
Veronicella sloanei x
Veronicella sp. Tobago
Zachrysia guanensis xxx

Tropical freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Asolene spixii xxxxxx
Filopaludina martensi x
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxx
Marisa cornuarietis xxxxxxx
Pila virescens
Taia naticoides
Thiara winteri
Vittina semiconica

Native freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lymnaea auricularia xxxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding