hoofding
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Acavus haemastoma haemastoma x
Archachatina porphyrostoma xxxxxxx
Callistoplepa barriana xx
Camaena placyodon
Caracolus excellens xxxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxxx
Caracolus marginella semiaperta xxxxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form xx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xxxx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxxx
Ceras dautzenbergi
Chilocystis loveni x
Cryptozona siamensis xx
Hadra webbi xxxxx
Laevicaulis natalensis
Laevicaulis sp. Nigeria xxx
Leptaxis undata
Leptinaria sp. x
Macrochlamys kelantanensis xx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxxxx
Megalobulimus oblongus
Nata vernicosa
Paropeas achatinaceum
Phaedusa paviei xxx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxxx
Satsuma eucosmia x
Trochonanina mozambicensis x
Veronicella cubensis
Veronicella sloanei x
Veronicella sp. Tobago
Zachrysia guanensis x

Tropical freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Asolene spixii xxxxxx
Filopaludina martensi x
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus x
Lanistes nyassanus xxxx
Marisa cornuarietis xxxxxx
Pila virescens
Taia naticoides

Native freshwater snails201120122013201420152016201720182019202020212022
Lymnaea auricularia xxxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding