hoofding
Facebook YouTube Instagram Nederlands English
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails20112012201320142015201620172018201920202021
Acavus haemastoma haemastoma
Achatina bandeirana x
Archachatina porphyrostoma xxxxxx
Caracolus excellens xxxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xxx
Caracolus marginella semiaperta xxx
Caracolus rostrata xxxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form x
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xxx
Cryptozona siamensis x
Hadra webbi xxxxx
Hemiaplecta distincta (Thailand)
Laevicaulis sp. Nigeria x
Leptaxis undata
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Macrochlamys kelantanensis x
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxx
Phaedusa paviei xx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxxx
Satsuma eucosmia
Trochonanina mozambicensis
Zachrysia guanensis
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus
Lanistes nyassanus xxx
Marisa cornuarietis xxxxxx
Pila virescens
Tylomelania perfecta xx

Native freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021
Lymnaea auricularia xxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding