hoofding
Facebook YouTube Nederlands English
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails2011201220132014201520162017201820192020
Achatina bandeirana x
Achatina weynsi
Archachatina porphyrostoma xxxx
Caracolus excellens xxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella x
Caracolus marginella semiaperta xx
Caracolus rostrata xxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form x
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xx
Hadra webbi xxxx
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxx
Phaedusa paviei x
Pleurodonte isabella xxxxxxxx
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Anentome helena xxxxx
Asolene spixii xxxxx
Lanistes libycus
Lanistes nyassanus xx
Marisa cornuarietis xxxxx
Tylomelania perfecta x

Native freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Lymnaea auricularia xxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding