hoofding
Facebook YouTube Instagram Nederlands English
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails20112012201320142015201620172018201920202021
Acavus haemastoma haemastoma
Achatina bandeirana x
Archachatina porphyrostoma xxxxx
Caracolus excellens xxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xx
Caracolus marginella semiaperta xxx
Caracolus rostrata xxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xx
Hadra webbi xxxx
Laevicaulis sp. Nigeria x
Leptaxis undata
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxx
Phaedusa paviei xx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxx
Satsuma eucosmia
Zachrysia guanensis
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus
Lanistes nyassanus xxx
Marisa cornuarietis xxxxx
Pila virescens
Tylomelania perfecta xx

Native freshwater snails20112012201320142015201620172018201920202021
Lymnaea auricularia xxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding