hoofding
Facebook YouTube Instagram Nederlands English
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails2011201220132014201520162017201820192020
Acavus haemastoma haemastoma
Achatina bandeirana x
Achatina weynsi
Archachatina porphyrostoma xxxxx
Caracolus excellens xxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xx
Caracolus marginella semiaperta xxx
Caracolus rostrata xxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' lowland form
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xx
Hadra webbi xxxx
Laevicaulis sp. Nigeria
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxx
Phaedusa paviei xx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxx
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxx
Lanistes cf. ovum x
Lanistes libycus
Lanistes nyassanus xxx
Marisa cornuarietis xxxxx
Pila virescens
Thiara winteri
Tylomelania perfecta xx

Native freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Lymnaea auricularia xxxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxxx
Viviparus viviparus xx

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding