SELECT id_nieuws from nieuws where url = 'onverwachteeieren.htm' Snailgarden
hoofding
shout

Onverwachte eieren

2011-02-26

Nu de koude wintermaanden over zijn en de lente er langzaam doorkomt, beginnen mijn achatina immaculata wakker te worden uit hun lange slaap. Enkele zijn al verschillende weken wakker, andere nog maar enkele dagen. Tot mijn verrassing hebben ze ondertussen al eieren gelegd die op het moment van schrijven aan het uitkomen zijn. Dat is veel vroeger dan de voorbije jaren.
De jonge achatina albopicta doen het ondertussen goed na de moeilijkheden in het begin. Gelukkig hebben verschillende dieren het gehaald en groeien ze ondertussen goed. Blijkbaar zijn ze wat moeilijker groot te brengen. Andere geboortes zijn van verschillende achatina zanzibarica en enkele asolene spixi.