SELECT id_nieuws from nieuws where url = 'jongepleurodontes.htm' Snailgarden
hoofding
shout

Jonge pleurodontes

2012-04-16

In maart vonden enkele nieuwe soorten hun weg naar mijn slakkentuin. En het resultaat mag er wezen. Enkele nieuwe Pleurodonte isabella zorgen voor een nieuwe bloedlijn en met succes want de eerste jongen zijn reeds geboren. Bij de Pleurodonte rostrata werden nog geen eieren opgemerkt maar wel bij Pleurodonte excellens. Dit is een erg grote soort waarbij volwassen dieren tot 8 cm groot kunnen worden. De dieren die ik kon aankopen zijn de eerste nakweek van wildvangdieren en reeds een tweetal jaar oud en dus volwassen. De aanpassing aan hun nieuwe leefomgeving (een grote bak met takken, planten en een drinkschaal) ging vlot en na een week werden de eerste eieren gelegd. Op dit moment zijn de eieren al een tijdje uitgekomen en beginnen de jongen, die de eerste tijd onder de grond blijven, rond te kruipen. Ondertussen zijn er bovendien 2 nieuwe legsels, hopelijk komen deze vlot uit.