hoofding
shout

International Partula Conservation Programme

2012-01-03

Wereldwijd bestaat er een kweekprogramma voor Partula-slakken onder de naam International Partula Conservation Programme. Dit wordt gecoördineerd door de Zoological Society of London sinds 1994.
Wereldwijd werken 15 dierentuinen samen om 25 soorten te redden en het oorspronkelijk habitat van de slakken te herstellen. De vulkanische eilanden van Polynesië, en meer bepaald de Genootschapseilanden zijn de oorspronkelijke thuis van deze boomslakken. Door de introductie van een carnivore slakken is het aantal soorten er gedaald van 61 naar slechts 5! Een reservaat werd opgericht voor deze laatste soorten waar geprobeerd wordt om de ingevoerde roofslak die de oorzaak is van het uitsterven in aantal te beperken. Over heel Polynesië kwamen zo'n 120 soorten voor.

De Zoological Society of London werkt samen met de lokale overheid om biodiversiteitsstrategie voor de regio op te stellen.