hoofding
Facebook YouTube Instagram Nederlands English
shout

Breeding results

Show only currently kept species | Show all

Tropical land snails2011201220132014201520162017201820192020
Achatina achatina
Achatina bandeirana x
Achatina tincta
Achatina weynsi
Anguispira alternata
Anguispira strongylodes
Archachatina marginata eduardi
Archachatina marginata egregia
Archachatina marginata marginata x
Archachatina marginata ovum x
Archachatina marginata suturalis xxxxxx
Archachatina porphyrostoma xxxx
Caracolus excellens xxxxxxxxx
Caracolus marginella marginella xx
Caracolus marginella semiaperta xxx
Caracolus rostrata xxxxxxxx
Caracolus sagemon 'Gran Piedra' highland form xx
Caracolus sagemon sp type 4 Cuba striped xx
Caracolus sagemon sp. type 4 Cuba dark xx
Cryptozona bistrialis xxx
Cyclophorus martensianus
Eobania vermiculata
Hadra webbi xxxx
Limicolaria flammea xxx
Limicolaria martensiana
Limicolaria numidica xxxxxx
Limicolaria unicolor
Lissachatina albopicta xxx
Lissachatina fulica xxxxx
Lissachatina fulica rodatzi xxxxxx
Lissachatina glutinosa xxxxx
Lissachatina immaculata immaculata xxxxxxxxx
Lissachatina immaculata panthera xxxxxxxxxx
Lissachatina iredalei xxxxxxxxx
Lissachatina reticulata xxxx
Lissachatina zanzibarica xxxxx
Macrochlamys sp. Sri Lanka xxxxxx
Macrochlamys sp. Vietnam xxx
Oospira umbratica xx
Phaedusa paviei xx
Pleurodonte isabella xxxxxxxxx
Pseudachatina leaiana x
Rhiostoma housei
Rumina saharica xxx
Subulina octona xxxxxx
Veronicella sloanei x
Zachrysia provisoria xxxxxx

Tropical freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Anentome helena xxxxxx
Asolene spixii xxxxx
Bithynia sp. (waarschijnlijk leachii) xx
Clithon sp
Filopaludina martensi x
Lanistes libycus
Lanistes nyassanus xxx
Lanistes sp.
Marisa cornuarietis xxxxx
Melanoides tuberculata xxxxxx
Neritina sp (tribal)
Pachymelania byronensis
Planorbella duryi xxxxxxx
Pomacea bridgesi xx
Stenomelania torulosa
Thiara winteri
Turaja schnecke (Stenomelania sp.) xxx
Tylomelania patriarchalis x
Tylomelania perfecta xx
Tylomelania sp (orange) xxx
Vittina semiconica
Viviparus sp. India

Native freshwater snails2011201220132014201520162017201820192020
Lymnaea auricularia xxxxxxx
Lymnaea stagnalis xxxxxxxx
Planorbarius corneus xxxxxxxx
Viviparus viviparus x

grey = in collection
white = not in my collection anymore
x = breeding